irrelevanser

Grepet av jubileumsånd

Posted in Uncategorized by Jarle Petterson on 3. juni 2005

I anledning den famøse unionsoppløsningens hundreårsjubileum, har Aftenposten for tiden gående en quizlandskamp mellom svensker og nordmenn, som nordmennene ser ut til å komme best ut av – eller gjør vi?

Jeg ville ikke uten videre ta en norsk seier som bevis for at nordmenn er mer kunnskapsrike. Har du for eksempel inngående kjennskap til utstopping av fugler? Ikke jeg heller, antakelig fordi vi forsøker å begrense våre kunnskaper til emner av en viss relevans.

Når vi vet mer om svenskene enn vice-versa, er det ikke fordi vi føler trang til å forbarme oss over dem, snarere fordi vi mener det som skjer i Sverige er mer interessant enn hva svenskene mener om Norge og nordmenn, og det helt sikkert med rette. Det som synes helt klart, er i alle fall at både konkurransens seierherre og taper nok vil lese resultatet etter eget forgodtbefinnende.

Hvem er vel ikke sultne på bekreftelse av eget selvbilde, nordmenn kanskje mer enn andre? Jeg vet i alle fall ikke hvordan man ellers skal forklare at personer av innvandrerbakgrunn, som driver det til noe pressen mener er stort, omtales som nordmenn i mediene, mens for eksempel fjorårets trikkedrapsmann benevnes som ”norsk-somalieren”. I pressekretser har det i den senere tid pågått en diskusjon, der opprinnelseslandets relevans for saken med rette brukes som argument, men det er neppe hele forklaringen.

Ja vel, så presterer kanskje svenskene mer enn oss (om vi et stakket øyelokk er villige til å innrømme at naturressurser ikke er en prestasjon), men elsker verden mon dem like høyt som oss? Så har de industrielle tradisjoner og suksess, ja vel, en langt mer sivilisert kultur, til sammenligning langt større forhold i ett og alt, og EU-medlemskapet, men vi har noe helt avgjørende, som våre svenske venner mangler; Bonnie Tylers usvikelige hengivenhet.
Slå den, söta bror, om du kan.

KATEGORI: Samtid

Reklamer

Kommentarer er skrudd av for Grepet av jubileumsånd

%d bloggere like this: