irrelevanser

Stem i vei – om De absolutt syns De må

Posted in Uncategorized by Jarle Petterson on 12. september 2005

Vært og stemt? Det er sikkert godt for noe, om ikke av de grunnene De skulle ønske. Selv om det er ens dypeste overbevisning at enhver stemme er bortkastet, er valgresultatet i og for seg interessant, i den forstand at det gir en hendig oversikt over det ideologiske landskapet. Utover det, er og blir ideologiene avskaffet, døde og fordums.

Selv akter jeg ikke å stemme i år. Ikke for det; jeg har testet ut de forskjellige nettstedenes velgertester, med svært interessante – og sprikende – resultater. Aftenpostens valgomat, for eksempel, levnet liten tvil om at man i høyeste grad er en renspikket RV-velger, mens NRKs var hellig overbevist om at det er venstrevelger man er, noe man i bunn og grunn kan istemme (Tok De den? Istemme? Fikk De den, De, fikk De den?). Og det slett ikke fordi man finner det pinlig å stemme RV, om det nå var det man ønsket, men fordi Venstre ideologisk nok står ens hjerte nærmest – om vi nå forutsetter at ideologiene har noe som helst i det realpolitiske bildet å bestille. Hvilket de altså ikke har, men altså, det var nå engang Venstre som fikk ens stemme ved forrige stortingsvalg.

Jaha, så man stemte ved forrige korsvei? Ja visst, men også den gang uten illusjoner om at det hadde praktiske konsekvenser. En stemme er og blir en statement, intet mer, og som sådan interessant som demo- eller sosiografisk underlagsmateriale. Apropos det siste, er det enda en grunn til å vektlegge NRKs velgertest; Den inkluderer spørsmål om kulturelle preferanser, inntektsnivå, alder, kjønn og et knippe andre momenter – som utvilsomt er utslagsgivende.

For øvrig er man en vanskelig velger å få på kroken. Mens man på den ene siden er tilhenger av økt flyktninge- og asylsøkerinntak, er man på den annen motstander av økt arbeidsinnvandring. På den ene siden sterk motstander av skatteskjerping overfor høytlønnede, og på den annen også motstander av økt privatisering innen visse sektorer. Merk imidlertid dette; om regjeringen blir rød-grønn eller blå-gul, fortsetter privatiseringen av kraftforsyning, helsevesen, post og telekom – og et vell av forhenværende forvaltningsoppgaver.

Hvorfor? Fordi det ikke er politikerne (og dermed folket) som avgjør i viktige spørsmål.

I den grad et råd er ønskelig fra dette hold, noe man for øvrig betviler, blir det:

Stem, om De syns De må. Om ikke annet, vet vi hvor landet ligger, men ligger gjør det – på rygg og hiver etter været. Democratically speaking, mener jeg.

”Det var da voldsomt til underminering av demokratiske prosesser,” tenker De sikkert. De kan så si. På den annen side; What’s to undermine?

KATEGORI: Politikk

Reklamer

Kommentarer er skrudd av for Stem i vei – om De absolutt syns De må

%d bloggere like this: