irrelevanser

Microsoft for idealister

Posted in Uncategorized by Jarle Petterson on 18. oktober 2005


Berufsverbot: Utsiktene til jobb i det offentlige er heller skrale om De har hatt foten innenfor hos Microsoft. Foto: Microsoft Norge

Forsvardepartementet var tiltenkt forhenværende justisminister Grete Faremo, som siden sist har fristet tilværelsen i næringslivet, blant annet i Storebrand og, nå senest, i Microsoft.

Som vi alle nå vet, ble det ingen reprise på eventyret, og inn seilte hordalandsrepresentanten Anne Grete Strøm-Erichsen, som hittil har vært et ubeskrevet blad i rikspolitikken. Nu og vel&vel; Grete-biten er i det minste beholdt, om ikke annet.

Nå var det ikke meningen å sitte her og slå platte morsomheter på emnet, som granngivelig er alvorlig nok. For spørsmålet er:

Ville Faremos statsrådtaburett være sikret om hun hadde blitt værende i Storebrand? Og i så fall, ville hennes habilitet i forhold til for eksempel Forsvarets gruppelivsforsikringer være bedre ivaretatt da, enn Forsvarets IKT-innkjøp ville være om hun kom fra Microsoft?

Jeg må med skam melde at jeg tror dette handler om menigmanns syn på Microsoft, og Bill Gates, som en global monopolist, antikrist og antitrust-lovbryter. Nå skal det tilføyes at jeg smiler fornøyd hver gang MS-monopolet får et skudd for baugen, men dette stinker nå lell, om De tilgir fransken min.

Etter at det nå er klart at offentlige karrieremuligheter, i alle fall på statsråd-nivå, er stengt for forhenværende microsoftiser, er det rimelig å anta at de som likevel gjør seg umaken å jobbe der, handler ut fra renspikket idealisme – i den grad vi kan anta at noen overhodet ønsker seg slike poster.

P.S. Jeg skriver ikke dette for å godtgjøre at jeg en gang var i ferd med å duppe av på fru Faremos skulder, da vi satt i felles panel (om Schengen-avtalen, av alle ting), foran et formodentlig lattermildt publikum. Jeg er oppriktig bestyrtet over episoden (regjeringskabalen, ikke paneldebatten). Etter Krohn Devold behøver Forsvarsdepartementet en statsråd med autoritet, noe Faremo besitter i rikelig monn (selv om hun, lik navnesøster [og fhv næringsminister] Grethe Knudsen, ikke akkurat er noen sølvstrupe).

KATEGORI: Politikk

Reklamer

Kommentarer er skrudd av for Microsoft for idealister

%d bloggere like this: