irrelevanser

Anonymitet nochmal

Posted in Uncategorized by Jarle Petterson on 11. desember 2005

For et par måneder siden var jeg innom problemene Grete Faremo møtte etter sin gjesteopptreden i det private næringsliv. Det ble som kjent ingen statsrådpost på damen. Problemet har vanligvis vært det motsatte, nemlig at politiske (eller andre) meninger er til hinder for en karriere i arbeidslivet, et kompleks som den siste uken er blitt ytterligere aktualisert gjennom den tidvis opphetede anonymitetsdebatten i vårt hjemlige bloggeunivers.

Når man ser på bakteppet av oppsigelser, reprimander og karrierestagnasjon i kjølvannet av blogging eller andre former for holdningsuttrykk, skal man ikke undres over at svært mange tyr til anonymitetens slør når de begir seg ut i bloggeland. Noen kjappe eksempler:

Og hvem husker ikke Ellen Simonetti, som mistet flyvertinnejobben for denne bloggposten?

Men bevares, det fins også eksempler på det motsatte:

Det virkelig bekymringsfulle er imidlertid at alle de som forkaster Nazi-Tysklands praktisering av Berufsverbot (jeg vil tro det omfatter samtlige av oss), ikke har problemer med å utestenge annerledestenkende fra arbeidslivet, i det minste har vi ingen problemer med å bidra til å hemme deres karriere. Men er det virkelig ingen som evner å se at det i praksis ikke er forskjell på nazistenes Berufsverbot og på de kjepper vi i dag stikker i annerledestenkendes hjul?

Mens Petter Nome får sparken for å være mot krigen i Irak, er det helt greit at Bård Tufte Johansen annonserer for hippe boliger. Hva gjør dette for NRKs omdømme,

spurte Trond Gram i Propaganda forleden år, og er inne på noe. Kommersielle feilskjær tar man ikke på vei for, selv i ærverdige Krinken. Kontroversielle(?) holdninger, derimot… Nåja, holdninger overhodet, muligens.

At vi lever i en avideologisert samtid, synes for lengst opplest og vedtatt, men at holdninger overhodet skal virke hemmende for engasjerte samfunnsborgere, er vel å tøye strikken en smule.

Sett i lys av alt dette, er det ikke så vanskelig å forstå mange bloggeres behov for å skrive under dekke av fingert identitet. Spørsmålet er bare; burde man like godt la det hele være? Helt redelig er det jo tross alt ikke. På den annen side er det for mange eneste alternativ til å la seg kneble. Med mindre man finner det passe kurant å la seg sparkes, stagneres eller degraderes.

Men hvor er debatten om riktigheten av at storsamfunnet tyr til nazistiske virkemidler?

CITATION DU JOUR:
I don’t want any yes-men around me. I want everybody to tell me the truth even if it costs them their jobs.
Samuel Goldwyn (1882 – 1974)

KATEGORI: Blogging

Reklamer

5 kommentar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Anonymous said, on 11. desember 2005 at 10:00 pm

  Å joda, du har lesere.
  Jeg fryder meg også, uten skam, når jeg leser.
  Kan jeg lenke til deg?
  Jeg deler deg så gjerne.

  http://hvahunsa.abcblogg.no/

 2. Jarle Petterson said, on 12. desember 2005 at 11:26 am

  Tusen takk for den hyggelige kommentaren. Det gleder meg storlig at De frydes skamløst over mine formålsløse nedtegninger, og det ville være en ære om De ønsker å peke til mine sider fra Deres usedvanlig interessante, men De verden så kryptiske, blogg.

  Selv om jeg foreløpig har forsøkt å unngå lenker til andre blogger, har jeg gjort det til en regel å kvittere med en returpeker, så jeg håper De tilgir at jeg dirigerer trafikk tilbake til Dem.

  At jeg har lesere, var jeg i bunn og grunn klar over. Trafikkstatistikken har helt siden oppstart vært entydig i så måte. At det skorter på kommentarene derimot, kan jeg kanskje tilskrive underskudd på provokasjoner i egne postinger. Man er skrekkelig midtstrøms på den måten.

 3. VamPus said, on 12. desember 2005 at 11:31 am

  Det er vel like mye sosialt press som begrenser ytringer, som eventuelt andre reaksjoner i den virkelige verden.

  En annen ting er alle de som jobber i stat og kommune som enkelt får fri til å drive med politisk arbeid, mens her i det private så må man være så politisk korrekt at det i seg selv er en begrensning. Skal bli spennende å følge med på hva som skjer i sfære fremover…

 4. Anonymous said, on 12. desember 2005 at 2:49 pm

  Da skynder jeg meg hjem til meg selv for å lenke, lystig som en lerkefugl, men ingen Nora.

  Du har noen særdeles velplasserte bokstaver, og glimrende retorikk.
  Om ikke midtstrøms, så i det minste en deilig pause fra alle disse krampaktige «annerledestenkerne».
  Pek så mye fingeren bare orker, jeg tåler det.

  HvaHunSå.

 5. Jarle Petterson said, on 12. desember 2005 at 8:19 pm

  VamPus: Jeg er hjertens enig i at det sosiale presset veier minst like tungt som det profesjonelle, om De skjønner hva jeg mener. Likevel klarer jeg ikke helt å riste av meg fornemmelsen av at det sosiale må ha sin rot noensteds, og det kan ikke være mye tvil om at det arbeidslivet finner uakseptabelt, fort tillegges samme status arbeidstagere imellom (utlagt: i de fleste mellommenneskelige relasjoner).

  Samtidig har arbeidstageres (og i noe mindre grad -giveres) partipolitiske bindinger de siste 70 årene vært hellig grunn, et temmelig selvskrevent privilegium. Uttrykk for lignende holdninger utenfor den partipolitiske sfæren derimot, tas ikke like nådig opp, antagelig fordi den som gir uttrykk for holdninger i privat regi, ikke er skjermet av den ekstremt snevre fortolkningen av uttrykksfrihet (som nærmest uavlatelig begrenser seg til partiene).

  Derfor er det heller ikke så underlig at enkelte av oss oppfater det samlede partispekter som én organisme; fasetter av en ”samnorsk” konsensus. Dagspressen likeså.

  HvaHunSa/Så: Nu er De belenket (og legg nå ikke for meget i det), men jeg kan ikke for min bare sjel begripe at jeg kan ha gjort meg fortjent til så rosende ord. Virkelig. Skjønt jeg ville lyve om jeg påstod annet enn at gode ord treffer der inne et sted. Til syvende og sist er vi forfengelige, alle som en, selv om den gir seg uttrykk på de underligste vis.

  Her pekes og pekes uopphørlig, helt og aldeles uten å løfte på så mye som en eneste finger. Index or otherwise.


Kommentarer er stengt.

%d bloggere like this: