irrelevanser

Bergenske høyrefolk ufrivillige SV-konvertitter

Posted in Betraktninger, Politikk by Jarle Petterson on 16. mars 2006

Hej, alla barn. Siden man har vært opptatt på annet hold, har det blitt så som så med blogging i det siste, og det er kanskje like godt. Etter hva jeg forstår, har det vært litt av en huskestue i bloggeland, og skal jeg nå først være ærlig, klarer vi oss utmerket uten, gjør vi ikke? Og så åttende mars, da. Gamle mannsgriser kjenner dog sin besøkelsestid, og den var ikke da, om man kan uttrykke det slik. Nu og vel&vel, så mye for innledninger. Til saken nå:

Jeg frekventerer Kirkeveien til og fra nærbutikken på daglig basis. Den mellom Haslum og Høvik, ikke mellom Frogner og Ullevål sykehus (folk, meg selv inkludert, bykser vanligvis til feilaktige konklusjoner der). Det fins lite annet å betrakte enn passerende biler. I det siste har jeg registrert et urovekkende antall hjemstavnsdoninger i egnen, som regel med SR- og ST-skilt. Forleden ble jeg tilsnakket av en klingende bergensrøst, på motsatt side av selvsamme kirkevei, intet mindre. Jeg eide ikke det minste begrep om hvem han mon være, men han hadde åpenbart styring på meg og mitt. Det var liksom ikke grenser, ifølge mannen, på bergensk innslag i området. Under oppramsingen fremgikk det også at vi hadde en hel del felles bekjente i nabolaget. Flesteparten åpenbart fra gymnastiden, og faretruende mange advokater (hovedbølet av mine skolekamerater figurerer stadig vekk som forsvarsadvokater i skrekkelige rettssaker, har jeg inntrykk av). Men det ble en digresjon, dette. Bilskiltene, var det visst.

Dagens to-bokstavsvariant inntrådte i 1971, husker jeg rett. For bergensområdets del startet det med SN, raskt etterfulgt av SP, SR og, som nå, ST. Jeg er sikker på at De skjønner systemet, der det elegant hoppes bukk over annenhver av det siste tegnet. I motsatt fall ville bergenserne ha kost seg med SS-skilt i dag, noe som unektelig lyder festlig nok, men reaksjonene ville vel ikke latt vente på seg, kjenner jeg spiseflikkerne rett. Siden de nå engang ikke har SS-skilter for tiden, men ST, som nevnt, står ikke SU for tur (fornøyelig nok, det også, hos den yngre garde, vel å merke — men beside the point). Her står det Dem fritt å gjøre matematikken selv, og vi befinner oss ved bloggpostens egentlige kjerne.

Bergenske høyrefolk står altså overfor den fryktsommelige skjebne å dekorere farkostene med SV-skilt. En skjebne langt verre enn SS, utvilsomt. Står vi foran en massiv utflagging, ikke ulik den vi ser blant pretensiøse osloboere, som over forholdsvis lave sko utstyrer fremkomstmidlene med BR-skilt? Alternativet, altså full resignasjon og partiovergang, forekommer meg muligens ikke like realistisk. Jeg nøyer meg med å frydes over beskiltningen neste gang Herman Friele går til daimlerinnkjøp.

Reklamer

14 kommentar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Hodepine said, on 16. mars 2006 at 10:59 pm

  Et par feil her.

  De hoppet over SO etter SN for å unngå forvirring mellom O og 0, og samme med SQ etter SP. Det samme har de f.eks gjort på østlandet med BN til BR. Finnes ikke noe BO.

  Antar det er SS’s noe belastede fortid som gjorde at man hoppet over SS etter SR.

  Nå har vi heldigvis noen år på oss før det blir SV biler her, for SU har de ikke hatt noen grunn til å hoppe over, og biler registert fra en gang på høsten 2005 har hatt SU skilter.

 2. Saccarina said, on 16. mars 2006 at 11:13 pm

  I Trondheim er man ferdig med VE og i full gang med VF. Neste? Jepp. VG. Det skulle jeg ønske vi slapp.

 3. Jarle Petterson said, on 17. mars 2006 at 7:18 am

  Det var jeg ikke klar over, Hodepine. At bilene der hjemme for tiden utstyres med SU-skilter, mener jeg (skjønt hjemme strengt tatt er hvor jeg henger hatten, og det gjør jeg aldeles ikke i Bergen. Strengt tatt ingensteds, men det har trolig størst sammenheng med at jeg er ubehattet). Har det medført en eksplosjon i bilkjøp blant ellers presumptivt miljøbevisste SU’ere, tror De?

  Når det kommer til bokstavrekkefølgen, tror jeg nok helst det er De som tar feil. Det er lite som tilsier at folk skal forveksle gode, gamle O med SO, om kombinasjonen skulle ha vært aktuell. At man nå bryter regelen med SU, tror jeg snarere har sammenheng med angst over at man nærmer seg alfabetets uvegerlige slutt. Regelen om å hoppe bukk over annenhver bokstav ser vi flere steder, ikke minst i Asker og Bærum, som begynte forsiktig med BL, etterfulgt av BN, BP og, som nå, BR. Det er lite som tilsier forvekslingsfarer involvert i bruken av de uteblitte BM, BO og BQ. Nåja, de to siste kan man nok forstå, but there you have it.

  At det er en stund til SV-bilene toger inn, har De sikkert rett i. Jeg glemte rent at fornyelsestakten i den bergenske bilpark er betydelig langsommere enn her omkring. Bergenske høyremennesker har med andre god tid til å områ seg. Forhåpentligvis tar også de til vettet, og slutter seg til oss andre eksilanter. Jeg har sikkert mange bergenske sosialister med meg i at det ville være en god ting.

  Det med SS var jeg i bunn og grunn innom, men jeg er glad De er enig. Når jeg nå først får tenkt meg om, ble kombinasjonen granngivelig brukt en periode, på motorsykler og mopeder, synes jeg å erindre. Kan dét være opphavet til den mangeårige trenden med tyske verdenskrig-hjelmer i deler av MC-miljøet, tror De?

  Saccarina: Nei men så flott, da. Hopplandslaget og trøndere (aner vi en sammenheng her?) sammen i lykkelig sponsorskap? Jeg foreslår at dere maksimerer opsjonene her. Jeg er viss på at noen i Akers Bakers vet å nyttiggjøre seg dette. Markedsførerne ligger nok alt i startgropen, med en kreativ avløsning for ”Dagen blir ikke den samme uten…”. Aner vi noe i retning ”Æ kjør no helst VG, ja”? Det rimer godt med det kreative nivået der omkring. Denne sitronen må dere skvise, for alt hva den er verdt.

 4. Lasse G. Dahl said, on 17. mars 2006 at 7:45 am

  Jeg ville tro at grunnen til at man hoppet over «M» var dens bredde, som etter min oppfatning må skape vanskeligheter for å lage et tydelig bilskilt. De skal jo tross alt være maskinlesbare.

 5. Hodepine said, on 17. mars 2006 at 3:08 pm

  De er nok DE som tar feil med bokstavene. Man hopper ikke over dem for moro skyld.

  Trondheim var nevnt som eksempel her, de har gått fra VF til VH ganske nylig, samme med Haugesund som har gått fra SC til SD. De hopper kun over bokstaver som de mener er for lik tall (I, 0, Q), og M som blir for bred (uten at jeg vet det 100% sikkert).

 6. Hodepine said, on 17. mars 2006 at 4:10 pm

  Fra VE til VF mente jeg, ikke VH.

 7. Jarle Petterson said, on 18. mars 2006 at 8:52 am

  Herr Dahl: I mitt enfold har jeg gått i villfarelsen at OCR-skanning (Optical Character Recognition, mener jeg å huske det betyr) var en fjern fremtidsutopi i 1971, på hvilket tidspunkt vel microfiche ble ansett teknologisk state of the art. M’ens bredde skulle i alle fall ikke by på problemer. I typografien opereres det med begreper som condensed (skrifttyper som er sammenpresset i bredden), noe jeg gir et eksempel på i neste bloggpost (eksempelet er ikke norsk, men i alle fall fra maskinell avlesnings tidsalder).

  Hodepine: De har sikkert rett, skjønt jeg betviler det. I det De her skriver, mer enn antyder De en fare for at publikum uten videre tar det for gitt at bokstav nummer to uten forvarsel erstattes med tall. Det er en forklaring jeg har visse problemer med å akseptere. Men for all del, det er jo ingen viktig sak, dette, for andre enn biltilsynsansatte.

 8. i1277 said, on 19. mars 2006 at 1:16 am

  At man hopper over enkelte bokstavkombinasjoner skyldes som det sies både hensyn til lesbarhet og tegnbredde, og et ønske om å unngå uheldige assosiasjoner. Monospace(fast tegnbredde)-skrifttypen fra 2001-skiltene er for øvrig på vei ut igjen på grunn av dårlig lesbarhet.

  Google er fin, her er en liste over bokstavkombinasjonene fra etter 1971, og her er sannelig en oversikt over systemet før der igjen.

 9. Jarle Petterson said, on 19. mars 2006 at 9:16 am

  Av hvilket (de uheldige(?) assosiasjonene) det altså kan utledes at SV-skiltene ikke ser dagens lys. Dette kan bli en fornøyelig thriller.

 10. Mathias said, on 19. mars 2006 at 2:34 pm

  Men hvor i landet har de AP eller kommer til å få AP?

 11. Jarle Petterson said, on 19. mars 2006 at 3:59 pm

  Har de ikke en A*-serie i østfoldsregionen noen steds, tro? Meg tykkes huske. Den dagen A’ene ledsages av en P, antar jeg De streksenspor bestiller flyttebil, Mathias. Er jeg på sporet av noe der?

 12. Simon said, on 25. mars 2006 at 4:03 pm

  Det er litt uklart for meg hvorfor Høirefolk skulle plages av å ha SV-skilt. De gjennomførte jo SVs visjoner i høit tempo når de satt i Regjerings nu forleden. Spesielt minnes vi kjønnskvotering, røikelov, barkskogtjuveri og dobbeltbeskattning.

  Nuvel..

 13. Jarle Petterson said, on 26. mars 2006 at 1:34 pm

  Simon, De vil finne nogle interessante betraktninger over høyresidens åpenbare identitetskrise på denne siden.

  Artikkelen er begått av Civitas Dag Ekelberg, som jeg syns er inne på noe i sin analyse av problemet.

  Enten det nå forholder seg slik for Høyre, som De antyder eller ei, liker de dog å forestille noe mer/annet enn pseudososialister, noe de sågar lykkes med, ytre sett.

  Merk for øvrig at jeg skriver «Enten det nå forholder seg» slik eller slik. Personlig nøyer man seg med å fastslå at verden ikke er et stillestående sted.

  Det som i hine hårde var konservativt, er antikvarisk i dag – av hvilket man naturligvis kan utlede at dagens konservatisme oppfattes antikk i morgen.

  De eneste som taper på prosessen, er de omstillingsudyktige. Det tror i alle fall jeg.

 14. Simon said, on 26. mars 2006 at 6:27 pm

  Ja, Dag er en bra kar. Snoen skrev også en utmerket artikkel i Minerva (til å være Høiremedlem) der han banker inn det samme poenget.


Kommentarer er stengt.

%d bloggere like this: