irrelevanser

To bilder: 2000+ ord

Posted in Arkitektur, Foto by Jarle Petterson on 23. april 2006

Jeg har en på alle måter utmerket mobiltelefon – eller smartphone, om man vil. Men kameraet er ikke dens sterkeste side, for å si det mildt. Likevel er det tidvis greit å ha for hånden, i påkommende tilfeller. Som da jeg forleden gikk forbi et av disse oppslagene. Om De bor i et villabebygd område, har De sikkert sett dem (i dette tilfellet fra Proffjobb.no):

50 prosent husmaling
Og resten? Vel, selvgjort er velgjort, ikke sant?

Siden mobiltelefonen nå engang ligger lagelig til i lommen:

McDonald's på Bekkestua
Mickey D på Bekkestua: Noe godt har det da kommet ut av amerikansk kulturimperialisme. Gi disse to en sigar! Om her ironiseres? Det er ikke så farlig hva De tror.

Disse grusomhetene må opphøre

Posted in Blogging, Språk by Jarle Petterson on 13. april 2006

Det har alltid undret meg at de bloggende skarer synes uaffisert av bloggingens etymologiske implikasjoner. La meg, for ordens skyld, og ved hjelp av Bokmålsordboka, elaborere litt:

blogge v1 (norr bloðga, av *blod) skjære, stikke fisk slik at blodet renner ut, jf *bløgge

Bare så vi har fakta på det rene.

En noe forsinket tilføyelse (pussig igrunn, for det var selve poenget): Verdt å ha in mente neste gang De forteller en seniorborger at De bedriver blogging, noe som kan avstedkomme granskende blikk. Nu vet De altså litt mer om årsaken.

Et virtuelt tilbakeblikk

Posted in Internett, Nettsøk by Jarle Petterson on 6. april 2006

Jeg kom, i et anfall av nostalgi, til å tenke på et av forna da’rs virkelig nyttige verktøy. For ti år siden så Internett temmelig annerledes ut. Google var ikke påtenkt, og flertallet av oss vendte oss til Yahoo! og Alta Vista på vår ferd langs verdensveven, skjønt Kvasir for lengst var godt innarbeidet – om enn i regi av klikken bak Oslonett (hvor jeg for øvrig kjøpte min Internett-tilgang). Men nå var ikke det poenget. HotBot derimot… Den fins fortsatt, oppdaget jeg ved en tilfeldighet. Who would’ve thought? Lekker, ikke (se foto over)?

Vi skriver 6. april 2006, og det stunder mot påske. Virkeligheten er utvilsomt en annen, men for nøyaktig ti år siden var HotBot et gangbart alternativ. Siden er alt formodentlig forandret til det bedre – eller er det? Hvorom alt og ingenting, er det fremdeles ikke for sent å snu: HotBot venter, børn! Et fascinerende streif down memory lane.

Kommentarer er skrudd av for Et virtuelt tilbakeblikk