irrelevanser

Disse grusomhetene må opphøre

Posted in Blogging, Språk by Jarle Petterson on 13. april 2006

Det har alltid undret meg at de bloggende skarer synes uaffisert av bloggingens etymologiske implikasjoner. La meg, for ordens skyld, og ved hjelp av Bokmålsordboka, elaborere litt:

blogge v1 (norr bloðga, av *blod) skjære, stikke fisk slik at blodet renner ut, jf *bløgge

Bare så vi har fakta på det rene.

En noe forsinket tilføyelse (pussig igrunn, for det var selve poenget): Verdt å ha in mente neste gang De forteller en seniorborger at De bedriver blogging, noe som kan avstedkomme granskende blikk. Nu vet De altså litt mer om årsaken.

Reklamer

4 kommentar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Rambukk said, on 16. april 2006 at 9:31 pm

  Som del av den bloggende skare, skylder undertegnede, vennlig men bestemt, å gjøre oppmerksom på at dette stemoderlig behandlede, dog akk så evig aktuelle tema allerede i februar ble gjort til gjenstand for refleksjon på:
  rambukk.blogspot.com/2006/02/teknologisk-fremskritt.html

  Hva gjelder seniorborgere fra de ytre, kystnære regioner av det søndmørske kontinent, er det Rambukks bestemte oppfatning at blikkene snarere vil være anerkjennende, enn granskende, og at en semantisk klargjøring neppe vil avstedkomme økt respekt.

 2. Jarle Petterson said, on 16. april 2006 at 9:44 pm

  Neijassåskulleruhasett… Jeg kommer i farten ikke på annen forklaring enn at jeg må ha lest dette i (på?) Deres fremifrå blogg, og at det siden hen har blitt liggende, som en latent bloggbombe, som helt og aldeles umedvitent er kommet til uttrykk, etter lang og nødtørftig behandling i små, grå og saktekvernende irrganger. Annet er simpelthen ikke til å begripe, om vi nå ikke har gjort oss skyld i en slags asynkron parallellinnskytelse. Slikt forekommer.

  Tilgi ellers at jeg rent glemte bort hederskronede seniorbloggere, som med en viss rett, og skjeve smil, kan benevne oss late adapters.

 3. Sexy Sadie said, on 4. mai 2006 at 10:51 pm

  Det blir ikke helt riktig, det heter å bløgge.

 4. Jarle Petterson said, on 23. mai 2006 at 11:08 am

  Nå som De nevner det, Sexy Sadie, har også jeg klare erindringer om at just det er betegnelsen, men vi får vel la nåde og bokmålsordbok gå for rett.


Kommentarer er stengt.

%d bloggere like this: