irrelevanser

Folkekrav om Hansens oppstandelse

Posted in Blogging, Hansen, Røyking by Jarle Petterson on 18. februar 2007

Erik Hansen borte på balkongen har i lengre tid ligget under for en nikotindeficit skrivesperre, som har medført store konsekvenser overfor dem som sliter med balkongavhengighet.

Det er nu utgått et krav om at Hansen streksenspor gjenopptar sitt virke – by popular demand, som det så smukt lyder utomskjærs, men gjentatte oppfordringer i Hansens kommentarfelt har hittil ikke båret frukter.

Tilbake står et virtuelt fakkeltog som eneste utvei. Slutt opp om faklingen, med en bloggpost som krever borger/blogger Hansens resurreksjon, både her og både der.