irrelevanser

Når ble Internett et medium?

Posted in Internett, Media by Jarle Petterson on 9. august 2007

«Nettet slår alle medier» skriver Computerworld i en optimistisk artikkel torsdag, og viser til en undersøkelse som konkluderer med at amerikanerne i år vil bruke mer tid på web enn på noe annet medium.

Skal vi være enig om at verdensveven ikke er et medium? En allmenning, til nød, kanskje også en «elektronisk motorvei», som det så flott ble uttrykt på 90-tallet, men vi må vel etter hvert kunne fastslå at www består av en rekke medier, med hvilket jeg ikke mener publikasjoner.

Når skal de begripe at verdensveven forlengst, ja, for årevis siden, er blitt et helt naturlig innslag i folks hverdag?