irrelevanser

Så inderlig vel…

Posted in Blogging by Jarle Petterson on 25. mars 2008

Arnulf Øverland

Man skulle ikke tro det var nødvendig, men det er det jo ofte (la oss anta det var derfor dikteren skrev hva han skrev), å vise til salig Øverlands gamle Du må ikke sove, i anledning den urett som vederfares kinesere og tibetanere under oppseilingen til Kinas globale utstilling av egen fortreffelighet.

Som en liten påminnelse til oss alle:

Jeg våknet en natt av en underlig drøm,
det var som en stemme talte til mig,
fjern som en underjordisk strøm –
og jeg reiste mig op: Hvad er det du vil mig?

– Du må ikke sove! Du må ikke sove!
Du må ikke tro, at du bare har drømt!
Igår blev jeg dømt.
I natt har de reist skafottet i gården.
De henter mig klokken fem imorgen!

Hele kjelleren her er full,
og alle kaserner har kjeller ved kjeller.
Vi ligger og venter i stenkolde celler,
vi ligger og råtner i mørke hull!

Vi vet ikke selv, hvad vi ligger og venter,
og hvem der kan bli den neste, de henter.
Vi stønner, vi skriker – men kan dere høre?
Kan dere absolutt ingenting gjøre?

Ingen får se oss.
Ingen får vite, hvad der skal skje oss.
Ennu mer:
Ingen kan tro, hvad her daglig skjer!

Du mener, det kan ikke være sant,
så onde kan ikke mennesker være.
Der fins da vel skikkelig folk iblandt?
Bror, du har ennu meget å lære!

Man sa: Du skal gi ditt liv, om det kreves.
Og nu har vi gitt det – forgjeves, forgjeves!
Verden har glemt oss! Vi er bedratt!
Du må ikke sove mer i natt!

Du må ikke gå til ditt kjøpmannskap
og tenke på hvad der gir vinning og tap!
Du må ikke skylde på aker og fe
og at du har mer enn nok med det!

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!

Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!

Tilgi dem ikke; de vet hvad de gjør!
De puster på hatets og ondskapens glør!
De liker å drepe, de frydes ved jammer,
de ønsker å se vår verden i flammer!
De ønsker å drukne oss alle i blod!
Tror du det ikke? Du vet det jo!

Du vet jo, at skolebarn er soldater,
som stimer med sang over torv og gater,
og opglødd av mødrenes fromme svig,
vil verge sitt land og vil gå i krig!

Du kjenner det nedrige folkebedrag
med heltemot og med tro og ære –
du vet, at en helt, det vil barnet være,
du vet, han vil vifte med sabel og flag!

Og så skal han ut i en skur av stål
og henge igjen i en piggtrådsvase
og råtne for Hitlers ariske rase!
Du vet, det er menneskets mening og mål!

Jeg skjønte det ikke. Nu er det for sent.
Min dom er rettferdig. Min straff er fortjent.
jeg trodde på fremgang, jeg trodde på fred,
på arbeid, på samhold, på kjærlighet!
Men den som ikke vil dø i en flokk
får prøve alene, på bøddelens blokk!

Jeg roper i mørket – å, kunde du høre!
Der er en eneste ting å gjøre:
Verg dig, mens du har frie hender!
Frels dine barn! Europa brenner!

Jeg skaket av frost. Jeg fikk på mig klær.
Ute var glitrende stjernevær.
Bare en ulmende stripe i øst
varslet det samme som drømmens røst:

Dagen bakenom jordens rand
steg med et skjær av blod og brand,
steg med en angst så åndeløs,
at det var som om selve stjernene frøs!

Jeg tenkte: Nu er det noget som hender. –
Vår tid er forbi – Europa brenner!

Dikt: Arnulf Øverland, 1937
Foto: Sterkt beskåret Arnulf Øverland

Ornament i sort-hvitt

For anledningen handler det ikke om Europa, men det understreker da også betydningen av diktet; at vi (i Europa) ikke må tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer oss (europeere) selv, syns De ikke?

Rett skal være rett. Noen ganske få har tatt affære (listen oppdateres fortløpende etter opprinnelig publisering):

— Listen er i hovedsak sakset fra iNorden.

Ser vi prosentuelt på det, er denne listen forsvinnende liten. Behøver vi virkelig Arnulf Øverlands ord for riktig å fatte hvordan det står til med vårt eget engasjement? Jeg håper ikke. Det skal så uendelig lite til. Alt De behøver å gjøre, er å vise Deres støtte til ett eller flere av disse initiativene:

Det er ikke så mye som skal til, men det er klart: alt avhenger av hvor mye lidelse De syns andre bør tåle.

Tilføyelse: I lys av hvilket kraftverk av et dikt Øverland her begikk, får vi heller tilgi ham at han ikke evnet å skjelne mellom gradsadverbet enda og tidsadverbet ennu (i femte vers’ «Ennu mer:»). Riksmålsbrukere begår den dag i dag samme ubegripelige feil. Formodentlig som resultat av en ubendig trang til å få si nu så ofte som mulig. Skjønt ved nærmere ettertanke var det visst ikke fullt så enkelt på hin dagers riksmål. Tvert om forteller Norsk riksmålsordbok av 1937 (samme år som Øverland begikk sitt dikt) følgende:

enda, A. adv. 1) betegner at den handling, tilstand som er uttrykt i verbet, er noget som varte, fremdeles fant sted ell. (med nektelse) ikke var inntrådt på et tidspunkt i fortiden; fremdeles; på det tidspunkt (i sm. bet. også, men mest litt. ennu ) […] betegner (mest fam.) også noget som varer, fremdeles finner sted ell. ikke er inntrådt i nutiden; ennu: de er ikke kommet enda / Det er ikke mulig å se noget enda […]

Enda tillates altså brukt i presens. Det likestilles med ennu. Dette er imidlertid ikke så overraskende i den tiden vi befinner oss i. Når Gundersen mfl. legger fram samme synspunkt i en skolegrammatikk 33 år senere (1970:67), er det desto mer avstikkende, men ikke nødvendigvis mindre gjennomtenkt.

Avsluttende sitat lånt fra Janti’s website [sic!]

Jeg beklager. Er man språk-buff, så er man.

Reklamer

13 kommentar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Grenseløs said, on 25. mars 2008 at 3:41 pm

  Jeg har veldig blandete følelser her. Ikke på grunn av din kritikk av kina, men fordi du sier det ikke gjelder Europa. slevsagt gjør det. Europa og norge og hele verden.

  Og som jeg skriver på Uten Grenser: den listen av bloggere og kampanjer du lister opp er lite imponerende, for å si det mildt.

 2. Jarle Petterson said, on 25. mars 2008 at 3:46 pm

  Jeg er helt enig med Dem, Grenseløs, som det fremgår av denne kommentaren, men, for å sitere meg selv der borte:

  […] At the same time, the “business at hand” calls for a somewhat diversified presentation of the China we’re about to see unfold in the mainstream media, but I don’t think one consideration necessarily eliminates the other.

  «The business at hand» being the key word, så å si, fordi den nært forestående og skjønnmalende pressedekningen kommer til å bli så massiv at det ville være stor skam om den får stå uimotsagt — enda jeg er enig i at vi har mye ugjort feiing for egen dør.

 3. frr said, on 25. mars 2008 at 5:04 pm

  Riktige ord, til riktig tid.

 4. Jarle Petterson said, on 25. mars 2008 at 6:12 pm

  Men om de hjelper, se dét er en annen sak. Jeg fascineres lett over mange bloggeres optimistiske utsagn om utsiktene til at de en vakker dag skal bidra til å øve innflytelse som får konsekvenser, for i neste øyeblikk — faktisk når det virkelig gjelder — å forholde seg fullkomment passiv.

  Jeg vet ikke riktig, jeg, Fred Rune…

 5. frr said, on 25. mars 2008 at 6:28 pm

  Men det er fortsatt riktige ord. Selv om jeg, som deg, ser at bloggere i Norge egentlig er mest opptatt av de nære ting. Jeg har et inntrykk av at blogg i Norge ofte er en form for dagbok, – kun, men jeg kan jo ta feil.

 6. Inni said, on 25. mars 2008 at 6:51 pm

  Ikke alle kan skrive blogginnlegg på dagtid…. vi har satt inn teksten fra Hva Hun Sa på bloggen vår nå i kveld.

  Takk for fint innlegg du har skrevet her. Jeg synes Øverland`s ord passer godt.

 7. Jarle Petterson said, on 25. mars 2008 at 7:30 pm

  frr: Jeg begynner å frykte for at du har rett. Kombinerer vi dagbokbloggingen med slike holdninger, sitter vi tilbake med fint lite annet enn formålsløs apati.

  Inni: At du hadde sosial samvittighet (jeg tillater meg å bli dus etter et visst antall gjesteopptredener) ante meg i grunn. Det er ikke alle som har mulighet for en bloggavstikker i arbeidstiden, nei. Det minner meg om at jeg har en del å ta igjen i løpet av kvelden.

  Øverland passer til mye, men en pussig skrue var han, som kraftkommunist, ateist, riksmålsforkjemper og poet. Har du lest Kristendommen, den tiende landeplage?

 8. Grenseløs said, on 25. mars 2008 at 7:32 pm

  øverland ville ha spyttet i forakt.

 9. Inni said, on 25. mars 2008 at 8:13 pm

  J.P.: Ja. Jeg er et lesende menneske.

 10. obskur said, on 26. mars 2008 at 9:32 pm

  pffft… jeg skylder på at jeg er lat, og ikke har satt meg så veldig godt inn i saken (radiohode sine innlegg var vel de eneste jeg hadde lest), så da var det en grei måte å gjøre det på 😛

 11. obskur said, on 26. mars 2008 at 9:33 pm

  øyh, vent! Det er Obskurt! 😀 hah! (*godter seg over egen humor*)

 12. Knut Sparhell said, on 27. mars 2008 at 12:24 pm

  Det om ikke å tåle den urett som ikke rammer deg selv er det sterkeste ved Øverlands dikt i dag, synes jeg.

  Verden er et hav av urett, og en del urett skjer like utenfor vår egen dør. I Norge er jeg stadig sjokkert over hvordan funksjonshemmede behandles, ikke av den enkelte, men av «systemet» og ignoransen. Det er også mye urett i Europa, men klart er også Europa på langt nær et demokratisk paradis i forhold til enkelte andre kontinenter.

  Kina begår uhyrlig urett, neppe verre enn svært så mange land utenfor Europa, men det er nå blitt spesielt uakseptabelt. Kina er litt på moten, det er liksom litt politisk korrekt å engasjere seg i det nå. Men det støtter jeg hundre prosent, fordi Kina aspirerer til å bli et sivilisert land og en stormakt. Det er virkelig på tide ikke å gi Kina fred, bare se «indre anliggender». OL er ikke tildelt utfra kvalitetskriterier, der de «beste» kommer først. OL skal fremme fred og forståelse. Men vi skal ikke forstå urett, uansett hvor «forståelig». OL er en genuin sjanse. La oss gripe den.

  Det som skjer nå, en uhyre oppmerksomhet mot Kina, er svært positivt. paradoksalt måtte det trolig et OL til for å skape den oppmerksomheten, overfor tibetanerne, ighurene og de opposisjonelle. Kina driver utstrakt sensur. Kanskje er det den som taktisk bør angripes først. Hvem muliggjør denne sensuren?

  Spesielt viktig er å støtte de kinesere som er opptatt av demokrati. Hong Kong er tidligere britisk koloni og befolkningen der har levd i et ganske liberalt samfunn, men nå en del av Kina. Det finnes en Hong Kong-allianse for demokrati som virker å ha peiling på hva det står om, foruten en del enkeltpersoner i det øvrige Kina. Dessverre er opposisjonen ellers noe fragmentert og uklar, virker det som. Jeg blir gjerne korrigert.

  Dessuten synes jeg TheColorOrange er et spennende initiativ. Kan vi ikke alle gå med oransje T-skjorte under OL og helst litt før? Og et opptog gjennom byene i landet.

 13. Jarle Petterson said, on 27. mars 2008 at 6:38 pm

  Jeg er helt enig med deg, Knut, i at det for øyeblikket sterke Kina-fokuset stjeler mye oppmerksomhet fra mye urett som begås av myndigheter, både her hjemme og i verden for øvrig.

  Nå er jo heller ikke situasjonen i Kina av nyere dato. Mange har terpet på de kinesiske menneskerettighetsovertrampene i årevis, mens andre har rettet oppmerksomheten annensteds — i samtlige tilfeller hovedsakelig med rette.

  […] Kina er litt på moten, det er liksom litt politisk korrekt å engasjere seg i det nå. …

  skriver du, og har naturligvis helt rett. Heldigvis fortsetter du med å understøtte berettigelsen av engasjementet, for det som gjør situasjonen så pass spesiell, er at vi må gjøre regning med at hovedbølet av nyheter fra Kina i år blir innrapportert av Sportsrevyen — og sportsreporterne i papirpressen. I kjent stil kommer de nok til å nyttiggjøre seg mange av de forhåndsproduserte publicity-innslagene (Norge gjorde naturligvis det samme i ’94), ispedd researchmateriell som velvilligst distribueres av markedsførerne i Beijing-lekenes organisasjonskomité.

  Dermed tror jeg det som fremfor noe vil utgjøre skillet mellom midtstrøms- og borgerjournalistiske medier, blir i hvilken grad det tas lett på BOCOGs propagandamateriellet eller ei. For en gangs skyld tror jeg bloggere og borgerjournalister får anledning til å manøvrere seg på grundig kollisjonskurs med midtstrømsmediene.

  Det er hva jeg kaller et alternativ.

  Selv om Kina er så mye mer enn Tibet (jeg antar det er det noen av oss har prøvd å få frem i det siste), syns jeg TheColorOrange virker veldig interessant, og jeg er helt enig:

  Orange t-skjorter på før og under OL, ville ha vært en verdig, svært talende form for protest. Langt mer effektiv enn de noe mer aggressive formene.


Kommentarer er stengt.

%d bloggere like this: