irrelevanser

Hold op med alt dette boycott-mas!

Posted in Politikk by Jarle Petterson on 9. april 2008

Fakkelbærere i Berlin Herr redaktør. Det taes nu, fra stadig flere hold, til orde for at boycotte De 11te Olympiske Leke i Berlin til sommeren. Jeg vet ikke, om det foresvever dem hva for ubotelig skade en slik holdning volder for det internationale samarbeide. Har de dog helt og fuldstændig glemt at Weimar-republiken, for ikke mindre end tre år siden, spilte helt og holdent fallitt?

Vi husker alle hvilke prøvelser Det Tyske Folk undergikk efter Krigen, og hvorledes Scheidermann og Ebert skuslede bort den storhed som Tyskland en gang besat. Nu, tre år efter Weimar-republikens fall, vokser Det 3dje Riget frem under en stærk Fører, som har det i sig atter at lede sit folk til de høider Tyskland fortjener i et foranderlig Europa.

Hvis vi nu gir os til at forpurre den utvikling, gjennem en boycott av De Olympiske Leke, er jeg bange for at Herr Reichskansler Hitler meget vel vil kunne komme til at indta en meget fiendtlig holdning, som hverken Det Tyske Folk eller vi er tjent med. Nu skal vi dog også huske, at Norges næringsdrivende har et omfattende økonomisk samarbeide med Tyskland av idag.

Det er mit innerste håb at statsminister Nygaardsvold nu betænker sig nøie, inden han gir efter for det press som later til at trykke på fra stadig flere av disse naive idealister, som synes at mangle enhver form for realpolitisk sans. Husk! Man kan mene hva man vil om Nationalsocialismen, men man går simpelt hen ikke bort og forkludrer de tilløb til normalisering vi ser i Det Moderne Tyskland.

Har De hørt om Autobahn? Ikke? Jeg kan forsikre, at vi her står overfor en samferdselsmæssig nyvinning, som hevet over enhver tvivl vil revolutionere automobiltrafiken over den ganske verden. Arbeidsledigheten i Det 3dje Riget er nu på et absolutt bunniveau, og, tror jeg, vi må vel kunne si, at der er en generell utvikling at spore i Tyskland, som kun peker een vei: Fremover.

Jeg tror historiens og eftertidens dom, utvetydigt og klart, vil berette at det var en sund og riktig beslutning at ta del i De 11te Olympiske Leke i Beijing Berlin 1936!

Så hold nu op med alt dette enerverende boycott-mas!

Oslo, Den 9de april (tok De den?) 1936

Reklamer

6 kommentar

Subscribe to comments with RSS.

 1. frr said, on 9. april 2008 at 6:37 pm

  Interessant og original vinkling. Joda, det meste kunne vært sagt, den gang, som i dag.

 2. Jarle Petterson said, on 9. april 2008 at 7:26 pm

  Ja, og forskjellene er ikke umiddelbart opp i dagen, Fred Rune. Vel snakker vi om to forskjellige ismer, men i alt det vesentligste er det samme sak.

  Det underlige er likevel at det fremdeles fins dem — ganske mange, tror jeg — som mener Nazi-Tysklands propaganda-gevinst uinteressant, ettersom idrett og politikk ikke har med hverandre å gjøre. Litt sånn Never the twain shall meet, på en måte.

  At en nazi-diktator står triumferende på tribunen og mottar folkets hyldest, synes altså ikke bare saken uvesentlig — men også helt uinteressant.

  Det er den holdningen som fortsatt råder — selv om ismen er en annen.

 3. KEE, Skien said, on 10. april 2008 at 10:35 am

  En ting som har slått meg er også at det kan virke som om viktigheten av store idrettsarrangementer, med mulighet for parader, opptog, store folketribuner og annet stas, øker i sin viktighet jo mer autoritært (eller undertrykkende) ett regime er. Forholdet er ikke 1:1, vi har jo holmenkollsøndagen, men lell… det er bemerkelsesverdig hvor stor effekt makthaverene får/gis utav slike evenementer.
  Jo mere autoritet, jo større behov for på alle plan å bekrefte autoriteten, kanskje?

 4. Jarle Petterson said, on 10. april 2008 at 12:04 pm

  Jeg er ikke et sekund i tvil om at det dreier seg om individer med meget sterk trang til selvbekreftelse, KEE, men det er jo litt morsomt, også, at det er så tydelig for resten av verden at jo mer storslått desto mer autoritært/totalitært — enda det er det motsatte de ønsker å demonstrere når de viser frem «folkets betingelsesløse hengivenhet».

  Jeg vet ikke riktig om jeg begriper meg på psykologien bak.

 5. […] Du som forfekter et kritisk nærvær… Om vi to ikke hadde snakket sammen i april 2008, men i april 1936, ville du ha sagt det samme […]

 6. […] vi må delta i Beijing-lekene, mener de. Eller i Berlin-lekene. Kun derigjennom kan vi rette verdens (les: medienes) oppmerksomhet mot den urett som finner sted. […]


Kommentarer er stengt.

%d bloggere like this: