irrelevanser

Tør vi friste med en stortingstaburett?

Posted in Politikk by Jarle Petterson on 26. august 2008

Vi klager over politikerne våre – og over hvor vanskelig det er å lokke enerne blant oss ut i rikspolitikken. Skulle det være en taburett, kanskje?

Uklanderlighet er en forutsetning, förstås.

Vi andre kan begynne å kaste stener. Jeg håper bare noen føler seg kallet til å kaste den første (ooohh… Bibelsk, med Kjell Magne-portrett attåt!).

Reklamer
Tagged with:

2 kommentar

Subscribe to comments with RSS.

  1. frr said, on 27. august 2008 at 7:35 am

    Det er lett å skyte på Bondevik. Han har imidlertid sendt inn oversiktene over sine lønnsforhold til Stortinget, og fått bekreftet at sakene er håndtert riktig. imidlertid er det ike bra med ordninger der til og med de som skal forvalte dem, ikke vet egentlig hva de forvalter.

    Og som jeg hørte i går: Det går neppe an å ha pensjonsordninger som utelukkende er basert på «tillit».

  2. Jarle Petterson said, on 27. august 2008 at 8:28 am

    Først må jeg vel nesten si at jeg ikke har så altfor mye til overs for Bondevik selv, Fred Rune, men det hender at jeg, tross det, reagerer på hvor lekende lett mediene bruker de aller fremste (eller de som har vært det) som syndebukk når skandaler — av høyst varierende omfang — er i emning.

    Det burde ellers være en enkel sak å legge ligningstallene til grunn for pensjonsberegningen. Opplysninger fra pensjonistene selv, under forutsetning av at de husker å gi beskjed når eller om de overskrider biinntektsgrensene… Sånn kan vi naturligvis ikke ha det, men å klandre dem som urettmessig er tilgodesett, blir for enkelt. Her snakker vi systemsvikt.


Kommentarer er stengt.

%d bloggere like this: