irrelevanser

Blogging handler om (pust dypt inn, bombe i anmarsj) blogging

Posted in Blogging by Jarle Petterson on 27. august 2008

Mange spør seg om ikke norske blogger er en smule misforstått. Mon det? Bevares, visst fins det unntak, men ser vi på hvilke blogger som trekker trafikk, er det just de som skriver om blogging. Var det dette vi ønsket å oppnå med bloggingen? (more…)

Nok bloggrevying nå

Posted in Blogging by Jarle Petterson on 26. august 2008

Jeg har sett det utvikle seg over noen tid nå: Den ene bloggeren av substans etter den andre forlate Bloggrevyen som rotter fra det synkende skipet. Selv har jeg i det lengste valgt å gi stedet en sjanse, men nå stikker også denne rotten til sjøs, tror jeg. Jeg mener ingenlunde å antyde at jeg dermed er substansiell, altså. Gud forby! Men jeg er lei. (more…)