irrelevanser

Så inderlig vel…

Posted in Blogging by Jarle Petterson on 25. mars 2008

Arnulf Øverland

Man skulle ikke tro det var nødvendig, men det er det jo ofte (la oss anta det var derfor dikteren skrev hva han skrev), å vise til salig Øverlands gamle Du må ikke sove, i anledning den urett som vederfares kinesere og tibetanere under oppseilingen til Kinas globale utstilling av egen fortreffelighet. (more…)

Støtt blogg til blogg-kampanjen!

Posted in Blogging by Jarle Petterson on 25. mars 2008

HHS’ Beijing-kampanje (faksimile)

Verdens øyne er i forbindelse med Beijing-lekene vendt mot Kina og de systematiske overgrepene som blir begått av landets egne myndigheter, denne flombelysningen av de blodige forholdene kan vi nå utnytte til fulle. (more…)

Borgerjournalistisk protest mot ensidig Beijing-pressedekning

Posted in Blogging by Jarle Petterson on 20. mars 2008

Henrettelser i Kina

I månedene frem mot de olympiske sommerlekene i Beijing vil mediene flomme over av informasjon foret pressen av BOCOGs (Beijing-lekenes organisasjonskomité) informasjonsavdeling og det kinesiske propagandamaskineriet. Oppmerksomheten rundt Tibet-oppstanden, som nå later til å være kvalt, vil forsvinne, praktisk talt over natten, og landet som spiser bloggere til frokost får fortsette sin umenneskelige praksis uforstyrret – i et skjønnmalt tablå, formidlet av verdens «frie presse». (more…)