irrelevanser

Kunsten i hagestell – eller vice-versa

Posted in Betraktninger by Jarle Petterson on 3. mai 2008

Villvin-baller

Vi har en temmelig hissig villvin på vestveggen utenfor stuevinduet, som min kone ga seg i kast med i ettermiddag — med den største iver, må jeg si. Resultatet ser De over: et knippe relativt passiv-aggressive baller eller bunter, om De vil. (more…)

Tagged with: ,