irrelevanser

Språkingens og annonseringens problemfylte samliv

Posted in Språk by Jarle Petterson on 5. juni 2006

Annonse på Depesjer nå nettopp:

”Nå ringer du gratis til alle fasttelefoner i Norge for kun kr 159,- pr. mnd.”

Noen bør se å bestemme seg.

SOL ratings – morsom, men upålitelig?

Posted in Blogging, Internett, Statistikk, Web by Jarle Petterson on 5. juni 2006

De har muligens utstyrt bloggen Deres med et av de utallige trafikkmålingssystemene som fins der ute. Men det gir jo overhodet intet sammenligningsgrunnlag. Hvor står for eksempel bloggen Deres i forhold til de andre? SOL har svaret i sin forholdsvis nye tjeneste, SOL ratings.

For rundt regnet to uker siden begynte vi å måle Depesjers trafikk med SOL ratings, og det, kan jeg fortelle Dem, bød på noen sjokkartede overraskelser. Webhotellets eget statistikkverktøy har jevnt og trutt rapportert om daglig trafikk på gjennomsnittlig 4000 sideoppslag, mens SOL ratings altså vil ha det til at snittet snarere befinner seg i nabolaget av 250. Det er hva jeg ville kalle et substansielt avvik.

Toppen ble imidlertid nådd fredag 26. mai. Da viste webhotellets egne tall at 7606 sider var blitt vist i løpet av døgnet. Verktøyet måler imidlertid også trafikken på admin-sidene. La oss, i velviljens navn, si at vi hadde 1000 admin-sidevisninger (det kaller jeg i så fall produktivitet), slik at vi sitter tilbake med 6606 brukervisninger. Så tidlig i nettstedets livsløp, og spesielt på et nettsted praktisk talt uten sider (vi leder det meste av trafikken fra forsiden fluksens ut på verdensveven), syns jeg det må være bra. Men så til saken:

Samme dag insisterte SOL ratings på at det korrekte tallet var 374 sidevisninger. De kan naturligvis forestille Dem vår bestyrtelse. For stemmer dette, har verken jeg eller mine medsammensvorne lenger synderlig motivasjonsgrunnlag for å holde nyhetsveven ved like til klokken to hver natt.

Noe sier meg likevel at et eller annet stemmer dårlig her. Kan vi anta at virkeligheten befinner seg noensteds mellom webhotellets egne og Sol ratings’ tall? En ikke videre empirisk tilnærming, syns jeg, men det må da forholde seg slik? Dessforuten ser jeg ingen grunn til at Analog skulle måle trafikk som helt enkelt ikke er der. La meg for ordens skyld poengtere at de 7606 visningene refererer seg til sider (samme dag ble det nedlastet 33.073 filer fra siten, med grafikk, inkluderte elementer og allting).

Vi er naturligvis klar over at forholdsvis få nøyer seg med harde nyheter der de andre nettavisene serverer tidender om hvem som bruker pytonslanger som pynt og hvilke barer BB-Jessica frekventerer, men at det skulle være dårlig stelt med publikums nyhetshunger (hvor nyhet er nøkkelordet), se det hadde vi visst aldri forestilt oss.

”Hvorfor pinger de ikke Bloggrevyen, det ville da kunne bidra til økt trafikk,” spør De Dem kanskje. To svar: A) Depesjer.no er ingen blogg. B) På en god dag publiserer vi kan hende cirka 100 saker, og vi nærer ingen ønsker om å dominere pingetjenestene.

Som ubemidlet tjeneste avhenger vi imidlertid av velvillige bloggeres lenker. Stor takk derfor, til de som sender oss trafikk – ingen nevnt, ingen glemt.

Med alt dette in mente, antar jeg at vi alle simpelthen må ta situasjonen opp til revisjon. Ting kan i alle fall tyde på at vi har bommet ettertrykkelig. Men tilbake til SOL ratings:

Selv om tjenesten serverer tall godt under de reelle, må vi anta at deltagende nettsteder måles på identiske kriterier. Dermed byr verktøyet på en utmerket komparativ analyse. Som kompetitivt motiverende instrument er tjenesten simpelthen uovertruffen. Min varmeste anbefaling, derfor. Gakk hen og prøv.