irrelevanser

Språkteigen 5

Posted in Språk by Jarle Petterson on 22. mars 2008

Johannes Jansson/norden.org.

Det begynner å bli en stund siden forrige språkteig her i gård, men nå klarer jeg ikke å sitte inne med det lenger. Dette må ut. Det later til å herske stor forvirring om anvendelsen av infinitivsmerker og konjunksjoner – langt inn i de dypeste pressekretser, og, dermed, i folket for øvrig. (more…)